Organizacja obszaru jakości

Organizacja obszaru jakości

ORGANIZACJA obszaru jakości

Organizacja obszaru

Rozumiemy jak ważna jest rola kompleksowej analizy procesu zapewnienia jakości oprogramowania oraz dopasowania go do potrzeb organizacji i wytwarzanych rozwiązań. Prace prowadzone są przekrojowo w ramach organizacji IT i obejmują m.in. obszary analizy wymagań, procesu testowania oprogramowania we wszystkich fazach oraz wsparcia operacyjnego dla dostarczonego oprogramowania.

Najważniejsze cechy procesu:

 1. OPTYMALIZACJA:

  zoptymalizowanie procesu testowania i dopasowanie go do stosowanych metodyk projektowych, mające na celu sprawne zarządzanie tym procesem oraz zespołem zaangażowanym w kontrolę jakości

 2. ADEKWATNOŚĆ:

  zaproponowanie adekwatnych technik i narzędzi umożliwiających nie tylko utrzymanie wysokiej jakości produktu, ale również sprawne dostarczenie wartości biznesowej

 3. ZAPOBIEGANIE:

  przesunięcie testowania „w lewo” w całym procesie i umożliwienie identyfikacji błędów na możliwie najwcześniejszym etapie (nawet już w czasie tworzenia specyfikacji)

 4. RZETELNOŚĆ:

  skupienie testów na pokryciu ryzyka biznesowego, by skutecznie zarządzać czasem niezbędnym na testy (w szczególności testy regresji) i zwiększyć rzetelność wyników testów, co przekłada się bezpośrednio na łatwość podjęcia decyzji o publikacji wersji dostarczanego oprogramowania