Certyfikacja GDPS

Certyfikacja GDPS

Certyfikacja GDPS

Certyfikat jest oficjalnym dowodem na to, że Twoja organizacja działa zgodnie z prawem i przestrzega najbardziej rygorystycznych standardów z zakresu RODO.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA CERTYFIKATU:

  1. Bezpieczeństwo
  2. Eliminacja ryzyka i niepotrzebnych kar
  3. Podniesienie poziomu zaufania klientów
  4. Zwiększenie wiarygodności biznesowej
  5. Zapewnienie ciągłości operacyjnej ochrony danych osobowych
  6. Zwiększenie odporności organizacji na niezależnie czynniki zewnętrzne (np. COVID-19)
  7. Uporządkowanie wszystkich spraw RODO w jednym miejscu