SmartTesty: klinika jakości „ZERO CRITICALS”

Rodzaje wspieranych testów:

 • manualne,
 • automatyczne,
 • regresyjne,
 • mobilne,
 • eksploracyjne,
 • wydajnościowe,
 • integracyjne

 

 

    SmartBenefity – korzyści dla klienta:

 • większe przychody, brak strat spowodowanych błędami
 • większa satysfakcja klientów
 • szybsze dostarczanie nowych funkcjonalności 

 

 

 

 

 

Błędy w oprogramowaniu = utrata przychodów i reputacji 

 

Nasze podejście – Testowanie w oparciu o ryzyko:

W dzisiejszym świecie, innowacyjne firmy są poddawane ciągłej presji dostarczania nowych rozwiązań w coraz krótszym czasie, powoduje to dramatyczne skrócenie okresu pomiędzy kolejnymi wdrożeniami. Metody ciągłego dostarczania nowej funkcjonalności, muszą zostać opracowane i wdrożone. Testowanie jako ostatnia brama pomiędzy developmentem a produkcją jest pod szczególnym wpływem skróconego czasu i mniejszych budżetów, z drugiej strony musi zapewnić, że wdrażane nowe wersje oprogramowania będą wolne od wad.

 

 

rys.: Idea testowania opartego na ryzyku

 

Jako odpowiedź testy muszą zaadoptować metodologie oparte o analizę ryzyka w celu:

 • Zmniejszenia liczby przypadków testowych
 • Skrócenia czasu przebiegów testowych
 • Obniżenia kosztów
 • Przy wzroście pokrycia testami aplikacji.

 

Na podstawie analizy ryzyka obszarów funkcjonalnych systemu, analitycy testowi dokonują świadomego wyboru najbardziej odpowiedniego zestawu skryptów testowych dla procesu biznesowego. Zastosowanie liniowej ekspansji umożliwia zmniejszenie liczby przypadków testowych o 50%-80% przy zwiększeniu pokrycia do ponad 90%

Nasze oferta:

 • SmartQuality
  • przejmowanie pełnej odpowiedzialności za jakość wdrażanego oprogramowania w formule all inclusive – procesy, narzędzia, ludzie, biuro
 • SmartTools:
  • dobór narzędzi wspierających procesy zapewnienia jakości:
  • narzędzia do zarządzania testami,
  • narzędzia do planowania testów
  • narzędzia do automatyzacji według wymaganych technologii
  • narzędzia raportowych i centralnego managera skryptów testowych
  • integracja z innymi narzędziami posiadanymi przez klienta w celu automatyzacji procesów, integracja z narzędziami change management i release management

 

 

 

 • SmartPeople:
  • projekty end2end wykonywane w całości przez naszych inżynierów i specjalistów,
  • wynajem ekspertów w formule body leasing lub team leasing
  • outsourcing procesów testowych
 • SmartConsulting:
  • budowanie i optymalizacja procesów QA wytwarzanego oprogramowania,
  • ocena dojrzałości procesów QA,
  • definicja i utrzymanie KPI i SLA,
  • przygotowanie business casów dla wdrożenia polityk i procesów QA optymalnego dla rozwoju i stanu organizacji,
  • przygotowanie i implementacja procesów release i change management 

  

Imię i nazwisko (wymagane)
Adres email (wymagane)
Temat
Treść wiadomości
Dołącz swoje CV
captcha