Case study

Kompleksowe rozwiązanie w procesie testowania oprogramowania

Wdrożenie naszych działań:

Smart JJ i Smart Solver znacznie usprawniły procesy testowe, minimalizując ryzyko błędów i zwiększając wydajność operacyjną.

Smart JJ (Smartware Jira Jenkins Integration) to narzędzie stworzone, aby uprościć i zautomatyzować uruchamianie przypadków testowych, eliminując potrzebę zaawansowanej wiedzy technicznej i umożliwiając wykorzystanie podejścia BDD do tworzenia testów z wykorzystaniem języka naturalnego.

Smart Solver to narzędzie do obsługi negatywnych wyników testów automatycznych, oferujące inteligentną analizę i automatyzację zgłoszeń błędów np. w Jira.

Różne systemy do zarządzania testami (testflo, testlink) nie stanowią dla naszych narzędzi problemu, dzięki importerowi, który ujednolica format zapisu przypadków testowych.

Zalety naszych rozwiązań

 • Łatwość użycia Smart JJ. Możliwość uruchamiania testów za pomocą dwóch kliknięć w Jira, co pozwala na prowadzenie testów nawet pod nieobecność testerów, zapewniając ciągłość procesów testowych.
 • Możliwość wykorzystania podejścia BDD w automatyzacji testów.
 • Efektywne zarządzanie testami. Smart JJ pozwala na podział dużych zestawów testowych na mniejsze paczki, przyspieszając testy i minimalizując ryzyko błędów kompilacyjnych.
 • Bezpieczeństwo i minimalizacja ryzyka błędów. Automatyzacja ogranicza ryzyko ludzkich błędów.
 • Integracja z Jira. Smart JJ zapewnia szybki i bezpośredni podgląd wyników oraz umożliwia ponowne uruchamianie testów negatywnych.
 • Możliwość tworzenia odpowiednich parametrów uruchomieniowych, takich jak grupy wykluczeń, wykonań równoległych lub kolejność wykonania przypadków.
 • Łatwość w podglądaniu informacji, takich jak raporty z portalu wyników, numer builda, logi czy informacje o podziałach paczek.
 • Inteligentna analiza i automatyzacja zgłoszeń przez Smart Solver.
  Automatyczne klasyfikowanie błędów, tworzenie zgłoszeń z danymi z testu i monitorowanie statusów zgłoszeń.
 • Powiadomienia mailowe z interesującego nas zakresu/obszaru przychodzące zaraz po utworzeniu błędu przez Smart Solvera, przyśpieszające czas wykrycia problemów, w szczególności przydatne przy połączeniu z monitorami środowisk.
 • Ujednolicenie sposobu pisania zgłoszeń dla błędów z zapewnieniem standardów co do danych testowych, kroków do błędu itd., co ułatwia pisanie i czytanie takich zgłoszeń.
 • Łatwość wykonywania retestów jednym kliknięciem oraz opcja przekazania zgłoszenia do testów. Zgłoszenie zostaje zamknięte w momencie, gdy retest wykona się pozytywnie — nawet, gdy nastąpi to w późniejszym czasie.
 • Załączniki do zgłoszonych błędów. Załączane są odpowiednie pliki, takie jak zrzut ekranu z etapu napotkania błędu, logi oraz pliki har, pozwalające na szybsze przekazanie do weryfikacji i naprawy.

Korzyści dla biznesu

 • Zwiększona efektywność operacyjna. Narzędzia skróciły czas potrzebny na wykonanie pełnych zestawów testów regresyjnych z dwóch tygodni do zaledwie kilku godzin, zwiększając szybkość dostarczania aktualizacji i nowych funkcji.
 • Poprawa jakości oprogramowania. Smart Solver efektywnie obsłużył 40 682 negatywnych wyników i zarejestrował 177 błędów, z czego 81 poza godzinami pracy, co pokazuje zdolność narzędzia do ciągłego monitorowania i poprawy jakości.
 • Redukcja kosztów i zasobów. Automatyzacja testów zmniejszyła potrzebę angażowania dodatkowych zasobów ludzkich w rutynowe i powtarzalne zadania, co pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów w krytycznych obszarach.

Podsumowanie

Nasz Klient dzięki integracji ze Smart JJ i Smart Solver mógł skoncentrować się na innowacjach i rozwoju, jednocześnie utrzymując wysoki standard jakości oprogramowania oraz szybko reagować na zmiany rynkowe.

Smart JJ i Smart Solver dobrze ze sobą współpracują i wspierają się w całym procesie. Są to dedykowane narzędzia posiadające możliwość elastycznego dostosowania się do potrzeb.

Kontakt

Zoptymalizuj swoje procesy testowe i zwiększ bezpieczeństwo swoich produktów z ekspertami Smartware. Skontaktuj się z nami!

Zgoda na przetwarzanie danych*
Działamy zgodnie z
ISO 10006 / ISO 12207 / ISO 13485 / ISO 27005 / Dora / Nis 2
Dane rejestrowe
VAT-ID:   PL1251624945
KRS:   0000499349
Znajdź nas na
Smartware © 2024  |
Polityka prywatności