Case study

Transformacja procesów testowania

Zwiększenie efektywności testów poprzez wprowadzenie automatyzacji.

Niski poziom automatyzacji (20-30%), testy wykonywane głównie manualnie, niekompletne przypadki testowe, dużo niesformalizowanej wiedzy eksperckiej, pełny przebieg testów wymagał zaangażowania wszystkich dostępnych testerów.

Całkowita regresja wymagała dwóch tygodni pełnego zaangażowania zespołów testowych.

Zdiagnozowane problemy

 • Manualne wykonywanie większości testów.
 • Ryzyko ludzkich błędów prowadzących do pominięcia defektów lub błędnej oceny jakości oprogramowania.
 • Niekompletność i niespójność przypadków testowych.
 • Wiedza ekspercka nieudokumentowana i rozproszona wśród testerów.
 • Długotrwałe procesy regresji z zaangażowaniem całych zespołów.
 • Znaczące przestoje w innych pracach podczas okresów testowania.

Wdrożone rozwiązania

 • Wspólnie z Klientem zdecydowano o zwiększeniu poziomu automatyzacji do 80%.
 • Optymalizacja procesów, by minimalizować potrzebę ciągłego utrzymania.
 • Dobór odpowiednich narzędzi testowych i budowa frameworków.
 • Implementacja zaawansowanych systemów raportujących dla lepszego monitoringu i kontroli.

Efekty wdrożenia

 • Redukcja czasu potrzebnego na pełną regresję z trzech tygodni do dwóch dni.
 • Obniżenie liczby potrzebnych testerów, co umożliwia równoległe prowadzenie testów i prac rozwojowych.
 • Przyspieszenie dostarczania oprogramowania na produkcję o 50%.
 • Uruchamianie testów od razu po ich napisaniu, nawet przez osoby nietechniczne.

Podsumowanie

Dzięki działaniom skoncentrowanym na automatyzacji i optymalizacji procesów firma znacząco poprawiła swoje metody pracy, skracając czas testowania i zwiększając wydajność dostaw oprogramowania. Projekt ten stanowi doskonały przykład na to, jak strategiczne podejście do automatyzacji testów może przynieść realne korzyści operacyjne i finansowe.

Kontakt

Zoptymalizuj swoje procesy testowe i zwiększ bezpieczeństwo swoich produktów z ekspertami Smartware. Skontaktuj się z nami!

Zgoda na przetwarzanie danych*
Działamy zgodnie z
ISO 10006 / ISO 12207 / ISO 13485 / ISO 27005 / Dora / Nis 2
Dane rejestrowe
VAT-ID:   PL1251624945
KRS:   0000499349
Znajdź nas na
Smartware © 2024  |
Polityka prywatności