Case study

Test automation for older-generation systems

Diagnosed problem: Difficult test automation for terminal and desktop applications created in PowerBuilder.

Implemented solution: Smart Green – an innovative tool that effectively performs comprehensive end-to-end tests.

Advantages of Smart Green

  • Wszechstronność testowania: narzędzie pozwala na przetestowanie różnorodnych systemów od tradycyjnych systemów corowych po nowoczesne aplikacje webowe i mobilne.
  • Pełna automatyzacja: umożliwia automatyzację testów nawet dla systemów trudnych do przetestowania, przyspieszając proces testowania dziesięciokrotnie i eliminując ryzyko błędów ludzkich.
  • Zwiększenie dokładności: Smart Green podnosi jakość i dokładność testów, gwarantując lepsze pokrycie testowe i mniejszą ilość błędów.
  • Swoboda w dostosowaniu do potrzeb Klienta: narzędzie jest łatwo edytowalne.

Operational efficiency

  • Regression automation: The tool automates over 90% of regression tests, which reduces the workload and the time needed to perform a full regression from 2 weeks to just a few hours.

Monitoring and adaptation

  • Continuous monitoring: the system operates 24/7, monitoring the status of systems and test environments, enabling quick response to failures and availability problems.
  • Reusable scripts: Test scripts can automate business processes and generate test data, increasing the solution’s value.

Summary

Smart Green improves the testing process and allows you to better manage technological risk, maximizing the reliability and availability of IT systems. This allows your company to regain control over old systems and accelerate their modernization.

CONTACT

Optimize your testing processes and enhance your products’ security with Smartware’s experts. Get in touch!

Consent for data processing*
WE ACT IN ACCORDANCE WITH
ISO 10006 / ISO 12207 / ISO 13485 / ISO 27005 / Dora / Nis 2
Registration data
VAT-ID:   PL1251624945
KRS:   0000499349
FIND US ON
Smartware © 2024  |
Privacy Policy